ร่วมงานกับเรา
ปิด

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

วิศวกรไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย
• อายุ ไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิ ปวช- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี/พนักงานบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ การจัดทำงบการเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
พนักงานธุรการสำนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• อายุไม่เกิน 25 ปี
• มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
• วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้าฝึกหัดฝ่ายผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
•ลักษณะงาน
• ควบคุมดูแลสายงานการผลิต
•กำกับดูแลพนักงาน

• เพศชาย /หญิง
• อายุ 22-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
• ขยัน อดทด ตรงต่อเวลา 
• มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาพิเศษ
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด

เราเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชั้นนำมาเกือบ
50 ปี ผลิตภัณฑ์อาหารที่เราผลิตมีทั้ง ขนมขบเคี้ยว ตรามาร์วิน, อาริงาโต,
ปลาเส้นสอดใส้มากูโร่ และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปตราไทยเฮ้าส์ ที่ผลิต
และจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯ มีความประสงค์
จะรับบุคลากรหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทในอนาคต