เกี่ยวกับเรา
ปิด

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2509 โดยใช้ชื่อ หจก. แหลมทองขนมปัง-ลูกกวาด
เพื่อผลิตขนมปังกรอบจำหน่ายภายในประเทศ ต่อมาได้
พัฒนาเพิ่มสายการผลิตใหม่ๆ โดยได้นำเอาเทคโนโลยี
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุด และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้พัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ๆ หลากหลายเพื่อ
รองรับความต้องการของผู้บริโภค เช่น ขนมปังกรอบเคลือบ
ช็อคโกแล็ต ตรามาร์วิน, ข้าวเกรียบกุ้ง ตราอาริงาโต,
ข้าวเกรียบปลาหมึก ตราอาริงาโต, ปลาเส้นสอดไส้
ตรามากูโร่ ฯลฯ

เมื่อกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ขยายวงกว้าง อาหารไทยเป็นอีก
หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจับตามองในฐานะที่เป็นอาหาร
ตะวันออก ที่มีรสชาติเยี่ยมและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
บริษัทฯ จึงเล็งเห็นช่องทางที่จะขยายสายการผลิตอาหาร
สำเร็จรูปขึ้นมา โดยใช้ชื่อตรา "ไทยเฮาส์" ส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการผลิตอาหารสำเร็จรูป
หลากหลายแบบ เช่น อาหารเจ ตราฮองเฮา, ขนมหวาน
ตราแม่อิม, ขาหมูพะโล้นายอู๊ด (สินค้า OTOP) โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิต และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ผ่านการควบคุม
คุณภาพที่เข้มงวดทุกขั้นตอน เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร และเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพและสุขลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์
  • HACCP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • EST NO. 80 สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกส่งไปยังทวีปยุโรป
    จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • FCE NO. 09791 จากคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศ
    สหรัฐอเมริกา
"ผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม" เพราะบริษัทฯ
เชื่อเสมอว่า การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า คือ การผลิตสินค้าที่ดี ที่มี
คุณภาพ สร้างงาน สร้างโอกาส เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ