บริการผลิตสินค้า
ปิด

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

นอกจากสินค้าจากทางบริษัทฯ แล้ว เรายังรับจ้างผลิตอาหาร
สำเร็จรูปให้กับลูกค้าอื่นๆ รวมถึงธุรกิจบริการอาหารประเภทต่าง ๆ
อาทิเช่น โรงแรม สายการบิน กองทัพ หน่วยงานต่างๆ และ
เครือข่ายร้านอาหาร เป็นต้น

ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยประกอบกับผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า
สินค้าของเราจึงเหมาะสมสำหรับธุรกิจบริการอาหารต่างๆ ด้วย
ความสะดวก ง่าย ประหยัดเวลา ในการเตรียม และประหยัดค่าแรง
โดยมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่า ขณะที่ใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บน้อย ไม่ต้องแช่เย็นแต่ยังคงไว้ซึ่งสุขลักษณะตามมาตรฐาน
สากลไว้อย่างครบถ้วน

ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ได้พัฒนาอาหารให้มี
รสชาติถูกปากและถูกใจผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน
อาทิเช่น อาหารญี่ปุ่น จีน ตะวันตก หรือชาติอื่นๆ โดยใช้บรรจุภัณฑ์
ตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถอร่อยกับมื้ออาหารเลิศรสจาก บริษัท
แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้ทุกที่ ทุกเวลา