ฮองเฮา
ปิด

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

กระเพาะปลาเจ
กระเพาะปลาเจ
ข้าวผัดหนำเลี๊ยบเจ
แกงเขียวหวานเจ
การกินอาหารเจ นอกจากจะ
เป็นการถือศีลรักษาประเพณี และ
ละเว้นชีวิตแล้ว ยังให้ประโยชน์
ต่อร่างกายดังนี้
• ร่างกายสามารถขับถ่าย
ของเสียออกได้หมด ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้าง
อยู่ภายใน เพราะสารอาหารจากพืชผักและผลไม้
จะช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติ
• เมื่อรับประทานเป็นประจำ โลหิตจะถูกฟอก
ให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆ เซลล์ต่างๆ ของร่างกาย
เสื่อมสลายช้าลง ทำให้อายุยืนยาวมีผิวพรรณ
สดชื่นผ่องใส ร่างกายแข็งแรง รู้สึกมีสุขภาพดี
• อวัยวะหลักสำคัญภายใน ได้แก่ หัวใจ ไต
ม้าม ตับ ปอด และอวัยวะประกอบ คือ
ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะ
กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี แข็งแรง ทำงานได้เป็น
ปกติสมบูรณ์
• ร่างกายสามารถต้านทานต่อสารพิษต่างๆ
ได้แก่ สารเคมี ยาฆ่าแมลง มลภาวะ และ
ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรม
ไอเสียจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซึ่งสารอาหาร
ในพืชผัก จะช่วยให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
สามารถทนต่อการทำลายจากรังสีต่างๆ ได้
• สามารถต้านทานสารพิษได้สูงกว่าคนปกติ
ในบรรดาผู้ที่ทานเจ มักไม่ปรากฏโรครุนแรง
หรือเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เส้นเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
โรคไต ฯลฯ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบ
ขับถ่าย ย่อยอาหารและทางเดินอาหาร เช่น
โรคริดสีดวงทวาร มะเร็งในกระเพาะ และลำไส้
โรคกระเพาะ อาหารไม่ย่อย โรคเหล่านี้จะ
ไม่พบเลยในกลุ่มคนผู้ที่รับประทานอาหารเจ
อาหารพืชผัก และผลไม้เป็นประจำ
• การกินเจทำให้เกิดความเมตตา เกิดความ
สงบสุขุม อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่โมโหง่าย ซึ่งจะ
ช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้บารมีธรรมสูงขึ้นเรื่อยๆ
• หยุดการสร้างบาป เวรกรรม ทำให้ไม่เกิด
การอาฆาต พยาบาท จึงปราศจากศัตรูทั้งมนุษย์
และสัตว์ที่คิดมุ่งทำร้ายตามจองเวร